О одсеку за ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ И ХОРТИКУЛТУРУ

САРАДЊА ЉУДИ И ПРИРОДЕ

Одсек за пејзажну архитектуру и хортикултуру Шумарског факултета Универзитета у Београду постоји од 1960. године, од када
континуирано гради и унапређује најстарију школу пејзажне архитектуре и хортикултуре на простору бивше Југославије. Постигли смо значајне резултате у области образовања, научно-истраживачког рада и праксе и као такви срећни смо да имамо приступ ресурсима Универзитета у Београду и јединственом простору европске и светске академске заједнице чији смо саставни део.

Наша снага и другост огледа се у блиском и непосредном раду са сваким нашим студентом. Своје студенте подстичемо и охрабрујемо у раду и стицању нових знања у наставним и у ваннаставним активностима, као и у неговању и промовисању академских слобода и вредности. Да бисмо у томе успели, наши наставници и сарадници се перманентно усавршавају, како у земљи тако и у иностранству. Тако стварамо велику мрежу људских и институционалних ресурса широм Европе и света и доприносимо квалитету, препознатљивости и реномеу нашег факултета. Преузмите брошуру

ПРОХОДНОСТ ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦИ

Студијски програми из области пејзажне архитектуре и хортикултуре акредитовани су на свим нивоима академских студија (основне, мастер и докторске студије), прилагођени препорукама Болоњске конвенције и препознати у јединственом академском европском образовном простору.
Наши студијски програми обезбеђују студентима проходност за стицање лиценци у области планирања и изградње, те разнородно деловање на пољу пејзажне архитектуре – од послова у области заштите животне средине, прко комуналних делатности, до послова везаних за производњу и пласман декоративних врста биљака и њихових култивара.

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОСТ И РАЗУМЕВАЊЕ ПЕЈЗАЖА И ФЛОРЕ

Студије на нашем Одсеку пружају мултидисциплинарна знања из области природних и техничких наука неопходних за разумевање пејзажа и познавање биљака, затим планерска и пројектантска знања и вештине, као и инжењерска знања и технике изградње објеката пејзажне архитектуре (паркови, зелени рекреативни простори, вртови и други креирани зелени или природи блиски и природни простори).

ЕКОЛОШКА ОРЈЕНТАЦИЈА

Наша специфичност огледа се и у еколошкој оријентацији и разумевању односа акције и интеракције човека и средине (урбане, субурбане, руралне и природне) и надопуни истих кроз стицање знања и вештина из уметничких, културалних и друштвених области. Да бисмо у свему томе успели, ангажујемо и реномиране наставнике са других факултета, организујемо гостујућа предавања различитих експерата из земље и иностранства. Учествујемо и охрабрујемо студенте да учествују у различитим студентским радионицама са студентима других факултета и струка у циљу проширивања њихових знања и размене вредности.

ТЕРЕНСКА И ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Поред класичних видова наставе - предавања и вежби, са студентима радимо у пројектантском и планерском студију, односно специјално опремљеним лабораторијама. У малим групама, студенти тако примењују теоријска знања и стичу практичне вештине. Уз то студенти су сваке године у прилици да учествују у теренској практичној настави и стичу увид у практични рад професионалаца. Такође, наши најбољи студенти са мастер и докторских академских студија, већ традиционално су укључени и у сам процес наставе - као демонстратори и сарадници, док су докторанти ангажовани и у научно-истраживачким пројектима.

ЗНАЧАЈНЕ МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ

Активни смо и на међународном плану, превасходно кроз Европски савет школа пејзажне архитектуре (ЕЦЛАС) чији је активни члан. Исто тако, наши наставници и сарадници обављају високе дужности или су активни чланови у различитим међународним институцијама и телима међу којима су Европска федерација пејзажних архитеката (ЕФЛА) и Међународна федерација пејзажних архитеката (ИФЛА). Наши студенти су веома активни у Европском удружењу студената пејзажне архитектуре (ЕЛАСА). У Београду су били и домаћини, а у иностранству су учествовали у различитим активностима. У складу са политиком факултета, наши студенти су охрабрени да често користе могућности међународне размене студената.

БОГАТ СТУДЕНТСКИ ЖИВОТ И САРАДЊА

Студентски живот је веома богат, а студенти су активни како кроз рад Студентског парламента факултета, тако и кроз низ студентских секција и радионица, како стручних тако и спортских, уметничких и друштвено корисних. Не ретко, у тим активностима студентима се придружују наставници, који са своје стране иницирају различите стручне студентске екскурзије.
Имамо одличну сарадњу и са институцијама локалне самоуправе и привредним субјектима, као и са невладиним сектором. То нам обезбеђује и боље услове за реализацију професионалне праксе и других студентских активности. Наша школа је изузетно поносна на друштвени допринос својих наставника, сарадника и студената који се огледа у активном раду са децом са посебним потребама у склопу програма који се реализује у сарадњи са Скупштином града Београда.

БРОЈНА ПРИЗНАЊА

Велики напори наше школе у погледу образовања и даљег усавршавања резултирају низом домаћих и међународних признања које наши наставници, сарадници и студенти добијају од релевантних институција у областима професионалног и научно-истраживачког деловања.

РАДУЈЕМО СЕ СУСРЕТУ СА ВАМА!